De originele boerderij zoals wij deze aantroffen stond enorm scheef doordat deze gedeeltelijk was weggezakt in het veen, een kernprobleem in dit gedeelte van Nederland, Het Groene Hart.

Wij hebben het achterhuis opnieuw gefundeerd op palen en het verzakkingsproces gestopt en zo de fraaie boerderij gered en gestabiliseerd.

De vele breuken in één van de oude zijgevels leidden tot onvermijdelijke sloop en deze gevel van de boerderij werd vervolgens voorzien van een grote glaspui met een schitterend namiddag-verzocht over het Westland. Een oorspronkelijk nadeel werd zo door Bureau Prent tot een prachtig voordeel omgebogen.

Het achterhuis waar kort tevoren nog koeien stonden is nu een grote woonkamer en -keuken. De grote open ruimte heeft door middel van de vide ook veel zicht op de mooie dakconstructie. Er valt tevens veel extra daglicht binnen door de dakramen via de vide. ​​

Lage temperatuurverwarming en een Scandinavische tegelkachel zorgen voor een aangenaam binnenklimaat met een voor zo’n grote woonboerderij zeer acceptabel energieverbruik.

  • Project Verzakte boerderij op veengrond
  • werkzaamheden Advies, Ontwerp, Restauratie, Tekenwerk, Vergunningen, Aannemerselectie, Begrotingen, Bouwbegeleiding en –management, directie
  • locatie Nieuwkoop
  • jaar 2009-2011