• Renovatie van een grote monumentale boerderij in twee fasen
  • Renovatie van schuren en hooiberg
  • Renovatie van erf, tuin, boomgaard, moestuin, kikkerpoel, weilanden, landschap

Fase 1: het achterhuis, of de deel, de schuur (2000)

Bij de eerste ontwerpen werd al rekening gehouden met de duidelijke verschillende sferen en oude functies van het achterhuis ten opzicht van het voorhuis.

Deze verschillen dienden zichtbaar te blijven, ondanks dat het achterhuis een woonfunctie- met grote keuken- en het voorhuis een werkfunctie zouden krijgen. Dus eigenlijk omgekeerd aan een traditionele boerderij.

Bij het opvragen van de totale begroting bij de geselecteerde aannemer werd al snel duidelijk dat het prima functionerende voorhuis intact gelaten zou blijven en dat allereerst de deel aangepakt zou worden.

Het contrast tussen traditionele voorhuis en volledig gemoderniseerde achterhuis werd op deze wijze zelfs juist uitvergroot hetgeen een sterk sfeer verhogend effect had.

In het oorspronkelijke voorhuis kwamen twee kantoren, een grafisch ontwerpbureau en een architectuurbureau, gevolgd door een bed and breakfast.

Fase 2: het voorhuis (2015)

Ten slotte werd het voorhuis geïsoleerd, van een nieuw rieten dak voorzien en aangepast aan de tijd.

Het voordeel van deze aanpak is dat in de eerste ontwerpen al rekening wordt gehouden met twee (of soms meer) bouwfasen en dat vervolgens de bouwkosten gespreid worden. Men kan gefaseerd toewerken naar de ultieme woonboerderij, met eventuele werkruimtes of andere functies. Alles klopt van A tot Z.

Tijdens de renovatie van de boerderij werden het omringende erf, schuren, tuinen en landschap meegenomen in de algehele visie. Deze vormen met elkaar bij voorkeur altijd een mooie eenheid.

Een dergelijke totaalvisie leidt zo tot een droomboerderij op een droomplek, die vervolgens bekroond werd met ‘Boerderij van het Jaar’

(zie ook mijn weblog: De Borchte te Gorssel)

  • Project: IJsselboerderij De Borchte
  • Locatie: Gorssel, IJsselvalei
  • Jaar: 2000-2015