Home » Weblog Boerderij Verbouwen: Tips, Adviezen, Kosten bij Boerderij Verbouwen » Weblog » Is er een zekere teloorgang van het Achterhoekse landschap en haar karakteristieke bebouwing te bespeuren?

Is er een zekere teloorgang van het Achterhoekse landschap en haar karakteristieke bebouwing te bespeuren?

Niet enkel het landschap is van groot belang in een algehele Achterhoekse problematiek en de daaropvolgende discussies.
De zogeheten ‘plattelandsarchitectuur ‘ is zeker in eenzelfde mate het slachtoffer van de ‘vooruitgang’, die ook in het oosten van het land steeds meer doordringt.
Menig aardige en karakteristieke boerderij of plattelandswoning is inmiddels afgebroken, vervangen door een boerderette (ook wel ‘boerdereuse’ genoemd…) of gemuteerd in een villa met witte stroomlinten om de weilanden gespannen, om de al te strakke raspaarden te beteugelen.
Er is enige sprake van een uitstervende gemoedelijke sfeer, eeuwen lang heersend in het buitengebied, en nu in sneltreinvaart verdwijnend…wordt er nog ‘hoi!’ gezegd op eenzame bospaden wanneer je elkaar tegenkomt…

De gedachte bij veel mooie boerderijen is te vaak: ‘gooi maar snel plat en bouw iets nieuws, veel goedkoper en comfortabeler’. Het erf met schuren wordt gesloopt, een elektrische poort wordt geplaatst evenals een gevelverlichting (want buitenaf wonen is toch wel een klein beetje eng….). Dat dit een algehele landschappelijke traditionele uitstraling vaak –goedbedoeld- aantast is helaas ondergeschikt in het geheel.
Doodzonde, want de plattelandsarchitectuur draagt in grote mate bij tot een streekeigen schoonheid in de Achterhoek.

Als nu veel streekeigen boerderijen vervangen worden door meer anonieme villa-probeersels (ambitieuze ‘architecten’ komen tegenwoordig uit het hele land en zijn vervolgens sowieso niet ‘streek-ver-bonden’) of de verbouwingen worden zo uitgevoerd door goed bedoelenden dat van een beeldbepalend bouwwerk in een landschap geen enkele sprake meer is, zijn we, uitzonderingen daargelaten, op de verkeerde weg.
Dit proces is helaas al jaren gaande en bevindt zich in een voortdurende stroomversnelling…..

Er dient spoedig een visie bij de Achterhoekse gemeentes te worden ontwikkeld, onderschreven door landelijke en provinciale bestuurders voordat van volledige kaalslag sprake zal zijn.

Het kan geen kwaad als ook het bewustzijn van de Oosterling, mede in het kader van het ‘slachten van de kip met de gouden eieren’, ook wat groter wordt overigens…

Uit jarenlange ervaring weet ik dat het op respectvolle wijze verbouwen van een boerderij niet duurder is of minder comfort oplevert dan vaak wordt beweerd door de gemiddelde aannemer.

Neemt u voor een adviesgesprek op locatie contact met mij op:

Eelco Prent  06 5373 4131

Bureau Boerderij Verbouwen

Gorssel, 06-04-2003